Fred Nijhuis

Your favorite Dutch wine writer

Wedstrijdreglement

Concours Le Vin en direct

Het Nederlands Kampioenschap blindproeven 2019

Selectie Nederlands team voor het RVF World Blind Tasting Championship 2019

1. De competitie is voor teams met 4 proevers (Nederlandse ingezetenen), zo nodig aangevuld met een coach.
2. Teams met minder dan 4 proevers zijn niet toegestaan.
3. De coach proeft niet mee, maar mag het team wel adviseren.
4. Individuele proevers kunnen zich ook melden bij de organisatie.
    Indien mogelijk wordt dan door de organisatie een gelegenheidsteam geformeerd.
5. Inschrijven voor de competitie kan tot en met maandag 30 april 2019.
6. Aanmeldingen: uitsluitend online via https://www.fred-nijhuis.nl/aanmeldingspagina-nk-blindproeven-2019/
7. Inschrijfgeld voor deelname aan de competitie bedraagt € 30,00 (incl.21% BTW) per proever.
    De coach is geen inschrijfgeld verschuldigd.
8. Na ontvangst van de online inschrijving ontvangt de contactpersoon een factuur.  Betaling van deze factuur is bevestiging deelname.
9. De competitie duurt van 13.30 tot 16.00 uur
10. Entree na 13.45 uur is niet toegestaan.
11. Elk teamlid krijgt 3 wijnglazen en 1 waterglas
12. Er zijn 12 wijnen te proeven; in principe 6 witte en 6 rode, waarvan in totaal altijd 4 uit Frankrijk en 8 uit andere landen. De wijnen kunnen zowel droog als zoet en/of versterkt zijn.
13. De wijnen worden één voor één ingeschonken, steeds circa 50 ml van elke wijn
14. Beschikbare tijd: 12 minuten per wijn én na het proeven 15 minuten voor het invullen en inleveren van het wedstrijdformulier.
15. Van elke wijn dient te worden bepaald:
       a. Samenstelling – score (maximaal) 9 punten (zie punt 16.)
       b. Land van herkomst – score (maximaal) 5 punten
       c. Streek/AOC/DO/DOC – score (maximaal) 5 punten
       d. Producent – score (maximaal) 3 punten
       e. Oogstjaar – score (maximaal) 3 punten (zie punt 17.)
16. Score voor samenstelling is gebaseerd op aandeel van de betreffende druif.
       Gevraagd wordt uitsluitend de belangrijkste druif in de wijn te benoemen.
       Voorbeeld: indien syrah is vermeld en de wijn bestaat voor 50% uit syrah, dan geldt een score van 50% van 9 punten.
       Het maximaal aantal te behalen punten) = 4,5; afgerond levert dat een score op van 5 punten.
       Een 100% syrah levert 100% score op, i.c. 9 punten.
17. 3 Punten voor het oogstjaar als ook het juiste land is bepaald. – 1 Punt als alleen het oogstjaar goed is (en niet het land).
18. Het is niet de opzet, maar ook niet uitgesloten dat bepaalde druivenrassen of landen buiten Frankrijk meerdere keren voorkomen.
19. Bijschenken van een andere tafel is niet toegestaan
20. Gebruik van eigen formulieren, boeken, mobiele telefoons, digitale media etc. is niet toegestaan.
       Ze mogen ook niet op tafel aanwezig zijn.
21. Formulieren dienen te zijn voorzien van de naam van het team, de teamleden en (indien van toepassing) de coach.
22. Na afloop formulier inleveren bij de hoofdtafel en de zaal verlaten.
23. Om uiterlijk 17.00 uur wordt de uitslag bekend gemaakt.
24. De hoofdprijs van CONCOURS LE VIN EN DIRECT bestaat uit een geldbedrag ad € 1000,00.
      Dit bedrag is bestemd voor deelname aan de internationale finale (zie punten 30 t/m 34)
25. NCS biedt het winnende team 3 trainingssessies aan ter voorbereidig op het WK.
26. Daarnaast ontvangt het winnende team de ‘Nijhuis wisseltrofee’
27. De ’Nijhuis wisseltrofee’ is en blijft eigendom van de organisatie.
28. De ’Nijhuis wisseltrofee’ dient uiterlijk 1 maand voor de nieuwe competitie te worden ingeleverd bij de organisatie.
29. De drager van de wisseltrofee is aansprakelijk voor schade aan of verlies van de trofee.
30. Van het winnende team dienen minimaal 3 leden (waarvan minimaal 2 proevers) ook daadwerkelijk deel te nemen aan het WK.
31. Deelname aan de internationale finale dient uiterlijk 01-08-2019 te worden bevestigd.
32. Indien het winnende team (met inachtneming van hetgeen bepaald onder punt 30) niet in staat is om deel te nemen aan de internationale finale, wordt het team dat de tweede plaats behaalde afgevaardigd, eveneens met inachtneming van punt 30.
33. Zijn ook zij niet in staat om deel te nemen (en te voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld bij punt 30), dan wordt het team dat als derde is geëindigd, afgevaardigd.
34. Na bevestiging van deelname aan de internationale finale door de organisatie, wordt de hoofdprijs ad € 1000,00 ter beschikking gesteld aan het team dat uiteindelijk wordt afgevaardigd.
35. (Register-)Vinologen komen in aanmerking voor 3 PE-punten o.g.v. hun deelname.
36. In situaties waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
37. De organisatie behoudt zich het recht voor de reglementen dienovereenkomstig aan te passen.
38. De organisatie behoudt zich het recht voor proevers of teams van deelname uit te sluiten.
39. Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.
40. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Voor aanvullende informatie: fred@fred-nijhuis.nl

Organisatie is in handen van Nijhuis Consultancy & Services.

Het CONCOURS LE VIN EN DIRECT wordt mede mogelijk gemaakt door:
Le Vin en direct, Spiegelau, Bender Food Service-Equipment, Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten, Solo Vino, S.Pellegrino/Acqua Panna, Fotostudio Ingrid Driessen en Nijhuis Consultancy & Services

Deel dit bericht:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn