Fred Nijhuis

Your favorite Dutch wine writer

NCS werkt graag samen met:

Wedstrijdreglement

concours Le Vin en direct

Het Nederlands Kampioenschap blindproeven 2023

Selectie Nederlands team voor het RVF World Blind Tasting Championship 2023

 1. De competitie is voor teams met 4 proevers (Nederlandse ingezetenen) en een coach* (*optioneel).
 2. Teams met minder dan 4 proevers zijn niet toegestaan.
 3. De coach proeft niet mee, maar mag het team wel adviseren.
 4. Individuele proevers kunnen zich ook melden bij de organisatie. Indien mogelijk wordt dan door de organisatie een gelegenheidsteam geformeerd.
 5. Inschrijven voor de competitie kan tot en met 31 maart 2023 of tot maximale aantal teams (25) is bereikt.
 6. De 10 beste teams van het NK 2022 (voor de uitslag klik hier) hebben voorrang bij de inschrijving voor het NK 2023.  Voor hen wordt tot 01 november 2022 een plaats gereserveerd.
 7. Aanmeldingen uitsluitend via Aanmeldingspagina NK Blindproeven 2023 – Fred Nijhuis (fred-nijhuis.nl)
 8. Inschrijfgeld voor deelname aan de competitie bedraagt € 45,00 per proever en € 25,00 voor een coach (incl.21% BTW).
  Na de inschrijving volgt een factuur; betaling van de factuur is bevestiging deelname.
 9. De competitie duurt van 11.00 tot 13.30 uur
 10. Entree na 11.15 uur is niet toegestaan.
 11. Elk teamlid krijgt 2 wijnglazen en 1 waterglas.
 12. Er zijn 12 wijnen te proeven; minimaal 1 uit Frankrijk (doorgaans 3 tot 4) + wijnen uit andere landen.
 13. De wijnen worden één voor één ingeschonken, steeds circa 50 ml van elke wijn, telkens in het linker glas.
 14. Beschikbare tijd: 10 minuten per wijn én na het proeven 15 minuten voor het invullen en inleveren van het wedstrijdformulier.
 15. Van elke wijn dient te worden bepaald:
  Samenstelling – score (maximaal) 10 punten (zie punt 16.)
  Land van herkomst – score (maximaal) 5 punten
  Streek/AOC/DO/DOC – score (maximaal) 5 punten
   (maximaal) 3 punten (zie punt 17.)
  Producent – score (maximaal) 3 punten
  Oogstjaar – score
 16. Score voor samenstelling is gebaseerd op het aandeel van de betreffende druif in de wijn. Gevraagd wordt uitsluitend de belangrijkste druif in de wijn te benoemen. Voorbeeld: indien syrah is vermeld en de wijn bestaat voor 50% uit syrah, dan geldt een score van 50% van 10 (het maximaal aantal te behalen punten) = 5. Een 100% syrah levert 100% score op, i.c. 10 punten. Worden er meerdere druiven genoteerd, dan worden er GEEN punten toegekend. 
 17. 3 Punten voor het oogstjaar als ook het juiste land is bepaald. 1 Punt als alleen het oogstjaar goed is (en niet het land).
 18. Het is niet de opzet, maar ook niet uitgesloten dat bepaalde druivenrassen, regio’s of landen binnen of buiten Frankrijk meerdere keren voorkomen.
 19. Het is niet de opzet en zeker geen garantie, maar evenmin uitgesloten dat wijnen van partners van deze competitie zijn opgenomen in de selectie van de wijnen voor deze competitie.
 20. Bijschenken van andere tafels is niet toegestaan
 21. Gebruik van eigen formulieren, boeken, mobiele telefoons, digitale media etc. is niet toegestaan; ze mogen ook niet op tafel aanwezig zijn.
 22. Formulieren dienen te zijn voorzien van de naam van het team.
 23. Na afloop formulier inleveren bij de hoofdtafel en de zaal verlaten.
 24. De uitslag wordt tussen 17.30 en 18.00 bekend gemaakt.
 25. De hoofdprijs van het CONCOURS LE VIN EN DIRECT bestaat uit een geldbedrag ad € 2500,00 en is bestemd voor deelname aan de internationale finale (zie punten 31 t/m 35)
 26. NCS biedt het winnende team minimaal één trainingssessie aan ter voorbereiding op het WK.
 27. Daarnaast ontvangt het winnende team de ‘Nijhuis wisseltrofee’
 28. De ’Nijhuis wisseltrofee’ is en blijft eigendom van de organisatie.
 29. De ’Nijhuis wisseltrofee’ dient uiterlijk 31 maart  2023 te worden ingeleverd bij de organisatie.
 30. De drager van de wisseltrofee is aansprakelijk voor schade aan of verlies van de trofee zodra deze aan hem/haar is overgedragen en/of in diens bezit is.
 31. Van het winnende team dienen minimaal 3 leden (waarvan minimaal 2 proevers) ook daadwerkelijk deel te nemen aan de internationale finale.
 32. Deelname aan de internationale finale dient uiterlijk 01-08-2023 te worden bevestigd.
 33. Indien het winnende team (met inachtneming van hetgeen bepaald onder punt 31) niet in staat is om deel te nemen aan de internationale finale, wordt het team dat de tweede plaats behaalde afgevaardigd, eveneens met inachtneming van punt 31.
 34. Zijn ook zij niet in staat om deel te nemen (en te voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld bij punt 31), dan wordt het team dat als derde is geëindigd, afgevaardigd.
 35. Na bevestiging van deelname aan de internationale finale door de organisatie, wordt de hoofdprijs ad € 2500,00 ter beschikking gesteld aan het team dat uiteindelijk wordt afgevaardigd.
 36. In situaties waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
 37. De organisatie behoudt zich het recht voor de reglementen dienovereenkomstig aan te passen.
 38. De organisatie behoudt zich het recht voor proevers of teams van deelname uit te sluiten.
 39. Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.
 40. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 

Organisatie is in handen van Nijhuis Consultancy & Services; www.fred-nijhuis.nl

Partners van het CONCOURS LE VIN EN DIRECT. het NK Blindproeven 2023: Le Vin en direct, Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten, Spiegelau & Bender Food Service-Equipment, Fotostudio Ingrid Driessen, Horecavakschool Rotterdam, Saskia Schurink en Nijhuis Consultancy & Services.