Fred Nijhuis

Your favorite Dutch wine writer

NCS werkt graag samen met:

Wedstrijdreglement

concours Le Vin en direct

Het Nederlands Kampioenschap blindproeven 2024

Selectie Nederlands team voor het RVF World Blind Tasting Championship 2024

 1. De competitie is voor teams met 4 proevers (Nederlandse ingezetenen) en een coach (optioneel). 
 2. Teams met minder dan 4 proevers zijn niet toegestaan.
 3. De coach proeft niet mee, maar mag het team wel adviseren.
 4. De top 10 teams van het NK 2023 hebben recht op een plaats in de finale van het NK 2024,
  mits minimaal 3 van de proevers uit 2023 deel uitmaken van het team in 2024. 
 5. De top 10 teams van het NK 2023 dienen hun deelname aan het NK 2024 vóór 01 maart 2024 te bevestigen.
 6. Tijdens de finale van het NK 2024 doen maximaal 20 teams mee.
 7. Teams voor de resterende plaatsen van het NK 2024 worden toegewezen tijdens voorrondes.
 8. In april 2024 vinden voorrondes plaats, in principe gelijke sessies, dus onder dezelfde condities en met dezelfde wijnen en in dezelfde locatie. 
 9. Tijdens de voorrondes dienen van 8 wijnen de herkomst, samenstelling, jaargang en producent worden bepaald.
 10. Tijdens de voorrondes gelden dezelfde regels als voor de finale van het NK én het WK 2024.
 11. De voorrondes worden gehouden in het Dorpshuis, Sint Antoniestraat 5 te Tuil.
 12. De voorrondes duren maximaal 90 minuten, inclusief 15 minuten voor het inleveren van het wedstrijdformulier
  – Zondag 07 april 2024 van 14.00 tot 15.30 uur
  – Dinsdag 09 april 2024 van 19.30 tot 21.00 uur
 13. De finale van het NK Blindproeven vindt plaats op zondag 26 mei 2024 in Landgoed Dijnselburg te Zeist
 14. De wedstrijd is van 13.00 tot 15.30 uur.
 15. Entree later dan een kwartier na aanvang van de voorronde of finale is niet toegestaan.
 16. Is een team niet op tijd compleet, dan telt hun score niet.
 17. De beste 3 teams van elke sessie plaatsen zich direct voor de finale van het NK 2024.
 18. 3 plaatsen worden toegewezen aan de teams met de hoogste scores uit totaal van alle sessies.
 19. 1 plaats wordt toegewezen aan een team naar keuze door de organisatie (‘wild card’). 
 20. Voor aanmeldingen voor zowel de voorrondes als de finale van het NK 2024, klik HIER
 21. Inschrijfgeld voor deelname aan de voorronde bedraagt € 75,00 (incl. 21% BTW) per team. 
 22. Een coach is geen inschrijfgeld verschuldigd voor een voorronde.  
 23. Inschrijfgeld voor deelname aan de finale bedraagt € 50,00 (incl. 21% BTW) per proever.
 24. Inschrijfgeld voor deelname aan de finale van een coach bedraagt € 25,00 (incl.21% BTW).  
 25. Na aanmelding volgt een factuur; betaling is bevestiging deelname.
 26. Inschrijfgeld voor voorrondes en de finale dient uiterlijk 01 maart 2024 te zijn ontvangen op rekeningnummer NL29 INGB 0006318466 t.n.v. NCS Nijhuis te Tuil o.v.v. NK Blindproeven 2024 én de naam van het betreffende team.
 27. Elk teamlid krijgt 3 wijnglazen en 1 waterglas. 
 28. Tijdens de finale zijn 12 wijnen te proeven;
  6 witte en 6 rode, zowel droog als zoet en/of versterkt en stil of mousserend.
 29. De wijnen kunnen uit alle wijnlanden ter wereld komen en gemaakt zijn van- of met alle druivenrassen.
 30. Druivenrassen, landen én regio’s kunnen meerdere keren voorkomen.
 31. Het is niet de opzet en zeker geen garantie, maar evenmin uitgesloten dat wijnen van partners van deze competitie zijn opgenomen in de selectie van de wijnen voor deze competitie.
 32. De wijnen worden één voor één ingeschonken, steeds circa 60 ml van elke wijn, telkens in het linker glas.
 33. Beschikbare tijd: 10 minuten per wijn én na het proeven 15 minuten voor het invullen en inleveren van het wedstrijdformulier. 
 34. Van elke wijn dient te worden bepaald:
  a. Samenstelling – score (maximaal) 10 punten (zie punt 30.)
  b. Land van herkomst – score (maximaal) 5 punten
  c. Streek/AOC/DO/DOC – score (maximaal) 5 punten (zie punt 31.)
  d. Producent – score (maximaal) 3 punten
  e. Oogstjaar – score (maximaal) 3 punten
 35. Score voor de samenstelling is gebaseerd op het aandeel van de betreffende druif in de wijn.
  Gevraagd wordt uitsluitend de belangrijkste druif in de wijn te benoemen.
  Voorbeeld: De wijn bestaat voor 50% uit syrah. Wordt syrah ingevuld, dan geldt een score van 50%
  van 10 (het maximaal aantal te behalen punten) = 5 punten.
  Een 100% syrah levert een 100% score op, i.c. 10 punten. 
 36. Des te specifieker de streek/AOC.DO/DOC etc. des te meer punten.
  Voorbeeld: Rhône 2 punten, Zuid-Rhône 3 punten, Châteauneuf-du-Pape 5 punten.
 37. Bijschenken van andere tafels is niet toegestaan.
 38. Gebruik van eigen formulieren, boeken, mobiele telefoons, digitale media etc. is niet toegestaan;
  ze mogen ook niet op tafel aanwezig zijn.  
 39. Formulieren dienen te zijn voorzien van de naam van het team.
 40. Na afloop formulier inleveren bij de hoofdtafel en de zaal verlaten.
 41. De uitslag wordt tussen 17.30 en 18.00 bekend gemaakt. 
 42. De hoofdprijs van het CONCOURS LE VIN EN DIRECT bestaat uit een geldbedrag ad € 2500,00.
 43. Deze hoofdprijs is bestemd voor deelname aan de internationale finale (zie punten 49 t/m 52).
 44. NCS biedt het winnende team een trainingssessie aan ter voorbereiding op het WK.
 45. Daarnaast ontvangt het winnende team de ‘Nijhuis wisseltrofee’.
 46. De ’Nijhuis wisseltrofee’ is en blijft eigendom van de organisatie.
 47. De ’Nijhuis wisseltrofee’ dient uiterlijk 30 april 2025 te worden ingeleverd bij de organisatie. 
 48. De drager van de wisseltrofee is aansprakelijk voor schade aan of verlies van de trofee zodra deze aan hem/haar is
  overgedragen en/of in diens bezit is. 
 49. Van het winnende team dienen minimaal 3 leden (proevers) ook daadwerkelijk deel te nemen aan de internationale finale. 
 50. Deelname aan de internationale finale dient uiterlijk 01-08-2024 te worden bevestigd.
 51. Indien het winnende team (met inachtneming van hetgeen bepaald onder punt 49) niet in staat is om deel te nemen aan de internationale finale, wordt het team dat de tweede plaats behaalde afgevaardigd, eveneens met inachtneming van punt 49.
 52. Zijn ook zij niet in staat om deel te nemen (en te voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld bij punt 49),
  dan wordt het team dat als derde is geëindigd, afgevaardigd.
 53. Na bevestiging van deelname aan de internationale finale door de organisatie, wordt de hoofdprijs ad
  € 2500,00 betaald aan het team dat uiteindelijk wordt afgevaardigd.
 54. In situaties waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie.    
 55. De organisatie behoudt zich het recht voor de reglementen dienovereenkomstig aan te passen.
 56. De organisatie behoudt zich het recht voor proevers of teams van deelname uit te sluiten. 
 57. Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.  
 58. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

De organisatie en rechten van de selectie van het Nederlandse team voor het WK het NK Blindproeven zijn in handen van Nijhuis Consultancy & Services.

Partners CONCOURS LE VIN EN DIRECT: Le Vin en direct, Landgoed Dijnselburg, Fotostudio Ingrid Driessen, Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN), De Wijnacademie, Horeca Academie Rotterdam, Bourgondisch Lifestyle, OGER, AuviMedia en Nijhuis Consultancy & Services.