Fred Nijhuis

Your favorite Dutch wine writer

NCS werkt graag samen met:

Roccolo GrassiRoccolo Grassi

In 1996 besloot Marco Sartori om samen met zijn zus Francesca het bedrijf van hun vader Bruno over te nemen. Hun doel was ‘simpel’; het maken van wijnen met de hoogst mogelijke kwaliteit. Om verwarring met het wijnhuis Sartori (geen familie) te voorkomen, koos men als naam Roccolo Grassi, de wijngaard die het wijnhuis omringt.In 1996 Marco Sartori decided, together with his sister Francesca, to take over their father Bruno’s company. Their goal was ‘simple’; to make wine of the highest possible quality. To prevent being mixed-up with the winery Sartori (not related), the name Roccolo Grassi was chosen, after the vineyard that surrounds the winery.

Woonachtig in Mezzane di Sotto voelen ze de invloed van befaamde collega’s als Stefano Campedelli van Marion en Romano dal Forno, maar Marco bekent dat ook Giuseppe Quintarelli voor hem een belangrijke bron van inspiratie is. De finesse en complexiteit van de wijnen van Quintarelli zijn immers nog altijd ongeëvenaard. In dit deel van het Valpolicella gebied (buiten het classico-district), kiezen veel producenten echter voor de internationaal meer aansprekende stijl met een rijkere, rijpere fruitstructuur en een ander gebruik van hout; zo ook Roccolo Grassi.

In totaal bezitten Marco en Francesca Sartori circa 13 hectaren aan wijngaarden, verdeeld over percelen in zowel het Soave- als Valpolicella district. De leeftijd van de wijngaarden varieert van 15 tot meer dan 40 jaar oud en de snoei van guyot tot pergola. In het Valpolicella district staan de traditionele rode druivensoorten Corvina, Corvinone  Rondinella en Croatina op een overwegend zeer oude, vulkanische bodem die rijk is aan basalt. In de ‘la Broia’ wijngaard in de DOCG Soave, overheerst een alluviale, kalkrijke bodem en is de witte Garganega aangeplant.

Naast zorgvuldig werk in de wijngaard, besteedt Marco Sartori ook veel aandacht aan de vinificatie. Weking en gisting geschieden temperatuur gecontroleerd en voor de lagering maakt men gebruik van zowel barriques van Frans eiken als grotere foeders van Sloveens eiken. Sartori kiest meestal voor geselecteerde gistculturen, om meer grip te hebben op de gisting. Voor de botteling ondergaan de wijnen alleen een lichte filtratie. De stijl van het huis is te omschrijven als modern met behoorlijk wat nieuw hout (barriques), hoewel de relatie met de eeuwenoude cultuur niet wordt vergeten. Hoewel Sartori al veel eer is toebedeeld, mag worden aangenomen dat de kracht van het huis vooral in de toekomst ligt. Met meer ervaring in wijngaard en kelder zal een nog betere balans gevonden worden tussen fruit en vinificatie. De wijnen, en zeker de Amarone, zullen dan dichter bij zijn essentie komen; finesse en elegantie.

 Het is alweer een tijdje geleden, maar tijdens een uiterst aangename avond in restaurant “De Utrechtse Dwarstafel” te Amsterdam, presenteerde Marco Sartori samen met zijn trotse importeur ‘Vino e Vetro’ een fraaie reeks wijnen. 
De equipe van ‘De Utrechtse Dwarstafel’ verzorgde op de manier die hen bekend en toevertrouwd is, een fraai menu met tal van gerechten. Chef Igor Sens had in overleg met gastheer/sommelier/wijnfanaat Hans Verbeeck de wijnen uitgebreid voorgeproefd en daar verschillende gerechten op aangepast. Verbeeck liet doorschemeren doorgaans met iets minder hout gedomineerde wijnen te werken, maar het resultaat was er niet minder om. Fraaie combinaties van begin tot eind.

                                            

Een impressie:

2009 Soave Superiore ‘La Broia’
Nog jeugdig en onrustig in de geur en smaak; barst van het fruit, het hout nog niet helemaal op z’n plaats, maar dat is een kwestie van tijd. Goede spanning en potentieel, iets breder en ronder dan de 2008.

2008 Soave Superiore ‘La Broia’
De 12 maanden hout (mix van Franse barriques en Sloveense eiken vaten) en de volledige malolactische gisting geven een wijn met veel breedte en een mooie lengte. De smaak is vol met de juiste zuurgraad voor spanning en balans, in de smaak en afdronk duidelijke minerale accenten naast de invloed van het hout; schone finale, fraaie wijn om bij te eten, zoals de combinatie met de makreel bewijst.

Valpolicella Superiore 2008
Wijn van relatief jonge planten, min of meer traditionele blend van 60% Corvina, 15% Corvinone, 20% Rondinella en 5% Croatina. Circa 40% van de druiven wordt zo’n 20 dagen gedroogd, alvorens te worden gevinifieerd. Weking en gisting nemen doorgaans 20 tot 30 dagen in beslag, afhankelijk van het jaar. Rijping gedurende gemiddeld 20 maanden in barriques van Frans eiken waarvan jaarlijks een deel (20-33%) wordt vernieuwd en grotere foeders van Sloveens eiken met een inhoud van 2000 liter.

Amarone Roccolo Grassi 2007
De druiven worden handmatig geoogst en Sartori kiest voor een relatief korte droging, waardoor zijn wijnen meestal al in december worden gevinifieerd. Na de weking en gisting die meestal 35 tot 40 dagen duurt, rijpt de Amarone nog zeker twee jaar in Franse barriques, waarvan over het algemeen 50% nieuw is. De wijn ruikt naar het jaar 2007, weelderig, warm, zwoel en heel rijp. Hout is stevig aanwezig, maar blijft in balans. Kersenfruit met het typische chocolaatje van Amarone zijn overduidelijk te ruiken en te proeven. De tanninestructuur is fors, kenmerkend voor 2007. Op het eind de nodige droging. Een wijn voor pittige kazen als Reggiano Parmigiano.

Amarone Roccolo Grassi 2006
Hier meer finesse en spanning door het evenwichtige oogstjaar 2006. De houtinvloed blijft groot en dit moet je stijl zijn. Vraagt om eten en geduld. De wijn zal zich de komende jaren nog verder ontwikkelen, maar bewaar hem niet te lang. Tussen nu en 3-5 jaar presenteert het fruit zich op z’n best.

Recioto di Soave Vigneto La Broia, 2008
Na een lange periode waarin de druiven indrogen, worden ze uiteindelijk in februari van het jaar volgend op de oogst vergist, hetgeen dus 3 tot 4 maanden duurt. De wijn ondergaat geen malolactische gisting en rijpt zo’n 20 maanden in Franse barriques waarvan 10-15% jaarlijks wordt vernieuwd. De Recioto heeft een intense, goudgele kleur en een minstens zo’n intense geur. Veel gedroogde vruchten, waaronder abrikozen. Daarnaast allerlei impressies van honing, perziken, bloesem, nougat en karamel. De smaak is evenwichtig, hoewel ook in deze wijn het hout een belangrijke rol speelt.

Recioto di Soave, Vigneto La Broia, 2003
Fraaie rijping in kleur, geur en smaak, nog volop frisse tonen ondanks ook meer ontwikkelde aroma’s; impressies van gedroogd fruit, florale tonen, nougat en karamel wisselen elkaar af, alles ondersteund door een mooie zuurgraad, prima balans en veel lengte, een feestje in het glas.  

Recioto di Valpolicella, Roccolo Grassi, 2007
Ook hier een lange droging en vinificatie pas in februari.Weking en gisting duren doorgaans tot 30 dagen, waarbij de temperatuur van de most maximaal 26 ° C bedraagt. Na de alcoholische gisting ondergaat de wijn de malolactische gisting en verdere rijping van 7 maanden in Franse barriques, waarvan 1/3 jaarlijks wordt vernieuwd.
In de neus presenteert de wijn zich geconcentreerd met een duidelijk houtinbreng. Koffie, mokka en tabak zijn te herkennen met onderliggende aroma’s van pruimen en gedroogde zwarte kersen. In de mond is de wijn evenwichtig met de juiste zoet/zuur balans en het nodige hout.

Recioto di Valpolicella, Roccolo Grassi, 2005
Fraaie geur, mooi geconcentreerd fruit, duidelijk kersenjam; in de mond wat meer ontwikkeling, hout nadrukkelijk aanwezig, geeft wat drogende accenten, chocoladebittertje en wat toast, gemiddelde lengte, schone afdronk, nu mooi op dronk

Recioto di Valpolicella, Roccolo Grassi, 2002
Ontwikkeling in kleur, geur en smaak, maar alles behalve te oud; wel wat veel hout in de smaak, latere oogsten hebben een fijnere balans tussen hout en fruit, in de finale galmt, naast de houtinbreng, het rijpe fruit na; ingedroogde kersjes, wat bramen en een aangenaam bittertje   

Een mooie afsluiting van een bijzonder aangename avond en nadere kennismaking met Roccolo Grassi, een wijnhuis waar we nog veel meer van zullen horen.

Voor meer informatie: www.vinovetro.nl

Living in Mezzane di Sotto, they felt the influence of famous colleagues, as Stefano Campedelli of Marion, and Romano dal Forno, but Marco admits that also Guiseppe Quintarelli is an important source of inspiration to him. The finesse and complexity of the Quintarelli wines indeed remain unequalled. However, in this part of the Valpolicella area (outside the Classico district), many producers choose the more international appealing style with a richer, riper fruitstructure and a different use of wood; so does Roccolo Grassi.

In total, Marco and Francesca Sartori possess approximately 13 hectares of vineyards, divided into plots in both the Soave as well as the Valpolicella-district. The age of the vineyards varies from 15 up to more than 40 years old and the pruning from guyot to pergola.
In the Valpolicella district the traditional red grape varieties Corvina, Corvinone Rondinella, and Croatina grow on an old, volcanic soil that is rich in basalt. In the La Broia vineyard in de DOCG Soave an alluvial calcareous soil predominates and this is where they planted the white Garganega.

In addition to careful work in the vineyard, Marco Sartori also devotes a lot of attention to the vinification. Soaking and fermentation are temperature controlled and for aging French oak barriques as well as larger barrels of Slovenian oak are used. Sartori usually opts for selected yeast cultures, in order to have a better grip on the fermentation. Before botteling the wines undergo only a light filtration. The style of the house can be described as modern, with a considerable amount of new wood (barriques), although the relationship with ancient culture is not forgotten. Although Sartori has been already assigned with a lot of honor, it may be assumed that the strength of the house is mainly in the future. With more experience in vineyard and cellar, an even better balance will be achieved between fruit and vinification. The wines, especially the Amarone, will come closer to its essence; finesse and elegance.

It’s been a while, but during a very pleasant evening in restaurant “De Utrechtse Dwarstafel” in Amsterdam, Marco Sartori together with his proud importer ‘Vino e Vetro’ proudly presented a beautiful series of wines. 

The equipe of ‘The Utrechtsedwarstafel’ presented, in their own known and trusted way, a fine menu with numerous dishes. Chef Igor Sens had extensively  pre-tasted the wines with host / sommelier / wine fanatic Hans Verbeeck and adjusted several dishes to match them. Verbeeck hinted that he is used to working with wines that are less wood dominated, but the results were stunning: beautiful combinations from start to finish.

                                  

An impression:                                           

2009 Soave Superiore ‘La Broia’
Young and restless in smell and taste; bursting with fruit, the wood not quite embedded, but that’s just a matter of time. Good tension and potential, a bit more wide and round than the 2008.

2008 Soave Superiore ‘La Broia’
The 12 months on wood (mixture of French barriques en Slovanian oak barrels) and a complete malolactic fermentation provide the wine with width and good length.The taste is full and has the right acidity for tension and balance, in the taste and aftertaste clearly mineral accents next to the infkuence of the wood; clean finale, fine wine to eat with, as the combination with the mackerel proves.

Valpolicella Superiore 2008
Wine of relatively young plants, more or less traditional blend of 60% Corvina, 15% Corvinone, 20% Rondinella and 5% Croatina. Approximately 40% of the grapes are dried about 20 days before being vinified. Soaking and fermentation usually take 20 to 30 days to complete, depending on the year. Maturation for an average of 20 months in barriques of French oak of which an annual proportion (20-33%) is renewed and bigger barrels of Slovenian oak with a capacity of 2000 liters.

Amarone Roccolo Grassi 2007
The grapes are harvested manually and Sartori opts for a relatively short drying, that’s why his wines usually are already vinified in december. After soaking and fermentation, usually 35 to 40 days, the Amarone matures in French barriques, which are generally 50% new, for at least another two years. The wine smells like the year 2007, lush, warm, sultry and very ripe. Wood is firmly present, but remains in balance. Cherry fruit with the typical chocolate of Amarone are obvious in smell and taste. The tannin structure is strong, characteristic of 2007. At the end the necessary dryness. A wine for strong dry cheeses such as Parmigiano Reggiano.

Amarone Roccolo Grassi 2006
More finesse and power because of the better balance in the harvest year 2006. The wood influence remains strong and if you like this style, you’ll like this wine. Demands food and patience. The wine will develop further in the years ahead, but don’t store it not too long. Between now and 3-5 years the fruit presents itself at its best.

Recioto di Soave Vigneto La Broia, 2008
After a long period of drying the grapes, finally fermentation starts in February after the harvest, and takes up to 3 months. The wine doesn’t undergo malolactic fermentation and ages about 20 months in French barriques of which 10-15% is annually renewed. The Recioto has an intense golden yellow color and its fragrance is just as intense. Many dried fruits, including apricots. In addition,various impressions of honey, peach, blossom, nougat and caramel. The taste is balanced, although also in this wine, the wood has an important role.

Recioto di Soave, Vigneto La Broia, 2003
Beautiful maturation in color, smell and taste, still fresh notes despite some more developed aromas; impressions of dried fruit, floral notes, nougat and caramel alternate, all supported by a nice acidity, good balance and great length, a party in the glass.
 

Recioto di Valpolicella, Roccolo Grassi, 2007
Again a long drying and no vinification until February . Soaking and fermentation usually last up to 30 days, the temperature of the must is up to 26 ° C. After the alcoholic fermentation the wine undergoes malolactic fermentation and further maturation of 7 months in French barriques, of which 1/3 is renewed annually.
In the nose the wine is concentrated with a clear wood input. Coffee, mocha and tobacco are identified with underlying aromas of dried plums and black cherries. In the mouth the wine is balanced with the right sweet / acid balance and the necessary wood.

Recioto di Valpolicella, Roccolo Grassi, 2005
Lovely smell, nicely concentrated fruit, clear cherry jam, in the mouth a little more development, timber clearly present, which gives drying accents, bitter chocolate and some toast, medium length, clean aftertaste, ready to drink now.

Recioto di Valpolicella, Roccolo Grassi, 2002
Developed in color, smell and taste, but everything except too old; however a bit too much wood in the taste, subsequent harvests have a finer balance between wood and fruit, in the final echoes, next to the wood input, the ripe fruit; dried cherries, some blackberries and a pleasant bitterness.

A great conclusion of a very pleasant evening and opportunity to get more acquainted with Roccolo Grassi, a winery that we will undoubtedly hear more of in the near future.

Spread the word

Plaats een reactie