Fred Nijhuis

Your favorite Dutch wine writer

NCS werkt graag samen met:

Een middag met VinissimoAn afternoon with Vinissimo

Met eigenaresse Daniela Menapace als stralend middelpunt, presenteerde Vinissimo uit Nieuwstadt haar assortiment tijdens een proeverij in ‘ de Winselerhof’ te Landgraaf. With owner Daniela Menapace as luminous centre of attention, Vinissimo (located in Nieuwstadt) presented its range of wines during a tasting at ‘ The Winselerhof’ in Landgraaf.

Verschillende producenten waren naar Zuid-Limburg gekomen om er hun wijnen te presenteren en na afloop te genieten van een uitgebreid buffet verzorgd door de equipe van restaurant Pirandello.  Tot de hoogtepunten behoorden de wijnen van San Patrignano, Viviani, Feudo Antico, Inama, Cantina Terlano, Cascina Gilli en Germano Ettore.

San Patrignano
Geen traditioneel familiebedrijf, geen aan de beurs genoteerde onderneming of het speeltje van een puissant rijke liefhebber, maar een initiatief van Vincenzo Muccioli om ontspoorde mensen weer een zinvol bestaan te geven. Sinds 1978 heeft San Patrignano ruim 18.000 mensen opgevangen en begeleid; kostenloos, zij het in ruil voor werk. In drie centra (in Emilia-Romagna, Alto Adige en Toscane) werken mensen niet alleen aan hun (bijvoorbeeld) verslavingsproblemen, maar ook aan de veelal agrarische producten die San Patrignano op de markt brengt.
Het bedrijf maakt ook wijn, bijgestaan door de fameuze consultant Riccardo Cotarella, die hier overigens geen financiële vergoeding voor wil en krijgt.

Stefano Bariani voorzag de wijnen van commentaar en kreeg vooral veel lovende woorden te horen over de
Avi, een Sangiovese di Romagna Riserva uit 2006. Een prachtige wijn met diepgang en lengte, het ranke pure fruit van de Sangiovese, de juiste houtinbreng en stevige, maar rijpe tannine; een voorname eetwijn met karakter en mooie typiciteit.

Inama
Stefano Inama wordt niet door iedereen ervaren als de meest, bescheiden, subtiele of makkelijkste man en in zijn wijnen weerspiegelt niet alleen de terroir en de typiciteit van de druiven, maar ook dit eigenzinnige karakter. Uitdagend, boeiend en vooraal heel erg goed zijn de wijnen die nimmer in een ‘gewoon’ hokje passen.
Zijn Vulcaia Fumé toont de kenmerken van de sauvignon, maar dan aangevuld met mineralen, een forse dosis hout, veel concentraat en een enorme lengte. De Vigneti di Foscarini 2008 en de Vigneto du Lot 2009 zijn evenmin te vergelijken met een reguliere Soave. Hun kracht, spanning, finesse en lengte doen ze ver uitstijgen boven het normale niveau van de gemiddelde  Soave en toont onomstotelijk aan welk potentieel de streek heeft. Bij Inama geen niemendalletjes zonder persoonlijkheid, maar eigenwijze wijnen met veel karakter en eetwijnen bij uitstek.

Viviani
De Valpolicella’s, Amarone en Recioto van Viniani genieten een uitstekende reputatie. Een fraaie fruitexpressie, mooie terroirtoets en zorgvuldig houtgebruik zijn de basis voor een reeks  succesvolle wijnen, modern gestileerd maar met behoud van elegantie en een authenticiteit.
De Amarone Valpolicella Classico Casa dei Bepi behoort steevast tot de beste uit de streek en de geserveerde 2003 is weliswaar niet de meest complexe van de afgelopen jaren, maar in meerdere opzichten een fraaie wijn.

Cascina Gilli
Het was erg prettig kennismaken met Chiara Martinotti
wiens expertise, inzet en enthousiasme erg aanstekelijk werken. Prachtig bleek haar Freisa d’Asti, Vigna del Forno, 2008; een wijn vol sappig fruit, rijpe bosaardbeitjes, fraaie kruidige accenten en veel finesse. Een uitnodigende wijn waarin zon, fruit en plezier daadwerkelijk te ruiken en te proeven zijn; heerlijk en zeer betaalbaar!

Feudo Antico
Andrea di Fabio verhaalde over de bijzonderheden
van dit domein uit de Abruzzen, waar de Trebbiano en Montepulciano de belangrijkste druiven zijn. Opvallend genoeg onderscheidde Feudo Antico zich tijdens deze proeverij vooral met hun Tullum Pecorino 2009 en Tullum Passerina 2010, wijnen van twee andere autochtone druiven die aantonen dat de Abruzzen nog meer te bieden heeft.

Germano Ettore    
Barolo is en blijft een absolute topper, mits terroir en druif gerespecteerd worden natuurlijk. In de Barolo ‘Prapo’ 2005 is zo’n wijn waarin alles op de juiste wijze bij elkaar komt. Mooie fruitexpressie van de nebbiolo met viooltjes, rozen en fijn rood fruit, een uitgebalanceerde houtinbreng en een stevige maar zoete, rijpe tanninestructuur. Complex en elegant zoals een barolo hoort te zijn. Een compliment, zeker omdat 2005 niet groots jaar bekend staat. Deze Prapo bewijst dat er fraaie uitzonderingen zijn.

Various producers visited the South of Limburg to present their wines and enjoy an extensive buffet, provided by the team of restaurant Pirandello afterwards.

Among the highlights, were the wines of San Patrignano, Viviani, Feudo Antico, Inama, Cantina Terlano, Cascina Gilli and Germano Ettore.

San Patrignano
Not a traditional family company, not a commercial enterprise, nor the plaything of an incredibly rich wannabee, but a commendable initiative of Vincenzo Muccioli to give derailed people a meaningful live again.
Since 1987 San Patrignano has helped over 18.000 people; without charge, just in exchange for labor. In three centres  (in Emilia-Romagna, Alto Adige and Tuscany) people are not just working on their own problems, but also on the agricultural products that San Patrignano makes and sells. The company also produces wine, assisted by the famous consultant Riccardo Cotarella, who doesn’t get (or want) any financial compensation for his work.
Stefano Bariani provided comments on the wines and received many compliments on the Avi, a Sangiovese di Romagna Riserva from 2006. A beautiful wine with depth and length, the delicate and pure fruit of the Sangiovese, the correct use of wood and firm, yet ripe tannins: a distinguished wine with character and beautiful typicity.

Inama
Stefano Inama isn’t considered to be the most easygoing, modest or subtle man by everyone,  and his wines do not only reflect the terroir and the typicity of the grapes, but also this quirky character.  Challenging, fascinating but most of all extremely fine wines with a very distinctive character.
His Vulcaia Fumé shows the characteristics of the Sauvignon, but supplemented with minerals, a hefty dose of oak, great concentration and enormous length.. The Vigneti di Foscarini 2008 and the Vigneto du Lot 2009 are also unlike a regular Soave. Their strength, power, finesse and length exceed the normal level of the average Soave by far and unequivocally demonstrates the potential of the region and it’s grapes. At Inama’s nothing simple, nothing without personality, but cocky wines with great character. Dinner wines par excellence.  

Viviani
The Valpolicella’s, Amarone and Recioto from Viniani earned an excellent reputation. A beautiful expression of the fruit, good note of terroir and careful use of wood are the foundation for a series of successful wines, modern styled while maintaining elegance and authenticity.  The Amarone Valpolicella Classico Casa dei Bepi is consistently among the best in the region and the served 2003, although not the most complex one of the most recent years, is in many ways a fine wine.

Cascina Gilli
It was a pleasure to meet Chiara Martinotti whose expertise, dedication and enthusiasm are very catching. Her Freisa d’Asti, Vigna del Forno, 2008 is a great wine full of juicy fruit, ripe wild strawberries, nice spicy accents and great finesse. An inviting wine in which you can actually smell and taste the sun, fruit and pleasure; delicious and very affordable!

Feudo Antico
Andrea di Fabio told about the characteristics of the Abruzzo, where Trebbiano and Montepulciano are the most important grapes. Remarkably, Feudo Antico excelled with their Tullum Pecorino 2009 and Tullum Passerina 2010, wines from two other indigenous grapes that indicate that the Abruzzi have more to offer.

Germano Ettore    
Barolo is and stays an absolute winner, provided that terroir and grapes are respected of course. The Barolo ‘Prapo’ 2005 is such a wine in which everything comes together the right way. Beautiful fruit expression of Nebbiolo with violets, roses and fine red fruit, balanced use of wood and a firm, but sweet, ripe tannin structure.  Complex and elegant as a Barolo should be. A compliment, especially since 2005 is not known as a great year. This Prapo proves that beautiful exceptions do exist.

Spread the word

Plaats een reactie