Fred Nijhuis

Your favorite Dutch wine writer

NCS werkt graag samen met:

Bubbles by BruudBubbles by Bruud

Tussen de grote, traditionele importeurs en de talloze hobbyisten met webwinkel zonder al te veel toegevoegde waarde, vinden we soms enkele veelbelovende nieuwkomers. Deze laatste kwalificatie is zeker van toepassing op Wijnand Broer en Ruud de Jong, de talentvolle en enthousiaste oprichters van Bubbles by Bruud uit Rotterdam. Among big, traditional importers and numerous hobbyists with webshops without too much added value, we sometimes find some promising newcomers. This last qualification certainly is applicable to Wijnand Broer and Ruud de Jong, the talented and enthusiastic founders of Bubbles by Bruud from Rotterdam.
Als liefhebbers van goede Prosecco constateerden ze dat deze uiterst populaire mousserende wijn vaak een bijproduct is in het assortiment van veel importeurs. Doorgaans wordt alleen op prijs geselecteerd en weet slechts een enkeling de wijn op zijn echte waarde te schatten. Om de originele stijl en prima kwaliteit van echte Prosecco (die met DOCG-status en dus niet de bulk uit het DOC-district) te benadrukken, zijn ze op zoek gegaan naar hun favoriete wijnen.

Ruim een jaar waren ze bezig, schreven ze producenten aan, verzamelden ze ter plaatse monsters en verdiepten verder zich in dit boeiende wijndistrict. In de loop van de maanden maakten ze kennis met nog meer mousserende wijnen, o.a. die uit Franciacorta. Deze wijnen bleken relatief onbekend in Nederland en ook hier zagen ze mogelijkheden om zich te onderscheiden als specialist in mousserende wijnen.

Uiteindelijk bleven zo’n 20 producenten over als potentiele zakenpartners en na uitgebreid proeven en onderhandelen werden er twee uit elke streek geselecteerd. Successen tijdens Bubbles on the Beach en het Proefschrift Wijnconcours toonde aan dat ze juiste keuzes hadden gemaakt.

Tot hun klanten behoren particulieren, handel en horeca, waarbij ook de top van de Nederlandse gastronomie steeds nadrukkelijker in beeld komt. Momenteel brengen ze de wijnen op de markt via twee website: http://proseccoslijterij.nl/ en http://franciacortaslijterij.nl/ met meer algemene informatie over hun bedrijf en activiteiten op http://bubblesbybruud.nl/ Een uitbreiding van het assortiment met andere mousserende wijnen is aanstaande, vooral TrentoDoc lijkt interessante mogelijkheden te hebben.

Mijn favorieten:

Malibran, Sottoriva, Prosecco di Valdobbiadene DOCG, Rifermentazione in bottiglia, frizzante, 2009
Op fles vergist en met de lie nog in de fles, zoals de originele prosecco uit de tijd dat men nog niet kon filteren etc. Volledig uitgegist dus geen restsuiker.
Niet helder door de nog in de fles aanwezige gistcellen, eigenzinnige geur, gistende appeltjes, lychees, floraal, schoon, doet denken aan appelcider, eigen stijl, mooi droog, zuiver, smaakvol, opwekkend, mooie zuren, verteerbare eetwijn, lekker eigenwijs, voor de horeca beslist aan te bevelen als bijzondere wijn in een wijnarrangement.   

Malibran, Millisimato, Prosecco di Valdobbiadene DOCG Dry, 2010
Mooie aanzet, rijpe wit fruit, perzik, peer, zacht zoet met mooie zuren, goede balans, toegankelijk en verteerbaar, prima in te zetten bij niet te zoete desserts, geitenkaasjes etc.

Serre, Valgres, Cuvee Anno10, Gran Cuvée Extra Dry, Prosecco Superiore di Valdobbiadene Rive di Combai DOCG
Mooi fris elegante geur mooie complexiteit voor prosecco, puur wit fruit, peer, lychees, fijntjes, licht brioches, mooi fruit en prima zuren, vol, veel sap en smaak, prima bij antipasti,  

Serre, “58”, Prosecco di Valdobbiadene Rive di Combrai DOCG Brut
De zogenaamde familie cuvée met verwijzing naar het jaar van de oprichting; 1e en 2e gisting achter elkaar door in 1 tank; druiven licht ingedroogd aan de plant (steel van de tros geknakt); krachtige geur, gerijpt en intens; aanzet is eveneens vol en stevig, duidelijk een eetwijn, mooie zuren, aangename rijpe tonen, achterliggend fruit, gedroogd appeltje, veel persoonlijkheid; heerlijk bij diverse bereidingen van kreeft.

Cascina San Pietro, Franciacorta Brut DOCG
Veel kleur, groengeel; in de neus goed intens met groene appel, grapefruit en sinaasappelzest, eigen persoonlijkheid, druivig in de mond, krachtig, vol van smaak, goed sappig en droog tegelijk, opwekkende zuurgraad, gastronomisch, stevige structuur en smaak, redelijk lange afdronk, frisse zuren, blijft heel levendig, goed, maar wel eigenwijs tot excentriek.

Terè dei Trici, Cascina San Pietro Extra Brut 2006
veel kleur, groene toets, mooie geur, uitnodigend, fris fruit, strak, lichte houttoon op de achtergrond, aanzet, krachtig strakdroog, maar mooi fruit, rinse toets, appel, druivig, veel smaak, hazelnoot, mooi gemaakt, karaktervol, opwekkend en uitnodigend en zeker gastronomisch.

As Prosecco-lovers, they noted that this very popular sparkling wine often isn’t more than a by-product for many importers. By many only selected on the cheapest possible price and only appreciated for it’s real value by a few. To express the original style and fine quality of genuine Prosecco (with DOCG status, not the bulk of the DOC district), they went looking for their favourite wines.

For over a year they worked on the idea, writing producers,  collecting samples at wineries and discovering the beauty of this fascinating wine district. During these months they also found more sparkling wines, including those from Franciacorta. These wines are relatively unknown in the Netherlands and they saw the opportunity to distinguish themselves as specialists in sparkling wines even more.

Eventually some 20 producers were selected  as potential business partners, and after extensive tastings and negotiations, two from each region were selected. Successes at Bubbles on the Beach and Proefschrift Wijnconcours proved that they had made the right decisions.

Their customers include individuals, trade and horeca, the top of the Dutch gastronomy in sight. Currently, they sell their wines through two websites http://proseccoslijterij.nl/ http://franciacortaslijterij.nl/ and with more general information about their business and activities http://bubblesbybruud.nl/ . An expansion of the range of other sparkling wines is on it’s way, especially TrentoDoc seems to have interesting possibilities.

My personal favourites:

Malibran, Sottoriva, Prosecco di Valdobbiadene DOCG, Rifermentazione in bottiglia, frizzante, 2009
Fermented in the bottle with the lie still in the bottle, like the original Prosecco from the time that they couldn’t  filter. Fully fermented  so no residual sugar.
Not clear because of the remaining deposit, quirky fragrance, fermenting apples, lychees, floral, clean, reminiscent of apple cider, particular style, nice and dry, clean, tasteful, exciting, nice acids, digestible food wine, good opinionated, for restaurants definitely recommendable as special wine in a wine arrangement.

Malibran, Millisimato, Prosecco di Valdobbiadene DOCG Dry, 2010
Nice first impressions, ripe white fruit, peach, pear, soft sweet with nice acidity, good balance, accessible and digestible, excellent to work with together with not-too-sweet desserts, goat cheese, etc.

Serre, Valgres, Cuvee Anno10, Gran Cuvée Extra Dry, Prosecco Superiore di Valdobbiadene Rive di Combai DOCG
Beautiful fresh elegant scent, great complexity for Prosecco, pure white fruit, pear, lychees, delicate, light brioche, nice fruit and good acidity, full, very juicy and nice with antipasti. 

Serre, “58”, Prosecco di Valdobbiadene Rive di Combrai DOCG Brut
The so-called family cuvée with reference to the year the estate was founded, first and second fermentation after each other in the same tank, grapes slightly dried on the plant (stem of the vine snapped), powerful fragrance, ripe and intense, first impression also full and firmly, clearly food wine, nice acidity, pleasant ripe tones, underlying fruit, dried apple, great personality, perfect with various preparations of lobster.

Cascina San Pietro, Franciacorta Brut DOCG
Deeply coloured, greenish yellow, very intense nose with green apple, grapefruit and orange zest, personality, in the mouth grapes, forceful, full of flavor, good juicy and dry at the same time, uplifting acidity, fine, firm texture and taste, reasonably long palate, fresh acidity, very lively, good, but stubborn  and even eccentric.

Terè dei Trici, Cascina San Pietro Extra Brut 2006
Lots of colour, green note, nice smell, inviting, fresh fruit, tight, light woodnotes in the background. First impressions: Firmly tight and dry, but with beautiful fruit, rinse note, apple, grape, great taste, hazelnut, beautifully made, character, cheerful and inviting and definitely gastronomic.

Spread the word

Plaats een reactie