Fred Nijhuis

Your favorite Dutch wine writer

NCS werkt graag samen met:

Moscato d’Asti & MeerMoscato d’Asti & More

Moscato d’Asti is één van de meest bekende én best verkochte Italiaanse wijnen. Het zachtzoete en licht mousserende karakter pleziert velen. Een goed gekoelde Moscato is immers een feestje; tijdens de eerste lentedagen, in de zomer, bij antipasti, niet te zware desserts of gewoon als aperitief of tussendoortje op terras, op balkon of in de tuin.

Moscato d’Asti is one of the most famous and best-selling Italian wines. The soft sweet and sparkling character pleases many. A well-chilled Moscato is always a party, during the first days of spring, in summer,  with antipasti, not too heavy desserts, or just as an appetizer or for no particular reason at a terrace, balcony or in the garden. Een tweede glas kan doorgaans weinig kwaad, want het alcoholpercentage ligt rond de 11 procent, het resultaat van een voortijdig gestopte gisting om de zoetheid te behouden.

Voorwaarden voor een goede Moscato zijn z’n versheid en de balans tussen het zoet en de zuren. Het belangrijkste is dat een moscato jong gedronken wordt. Na een jaar op fles verliest de wijn de noodzakelijk frisheid en dat doet het ongecompliceerde drinkplezier duidelijk afnemen. Daarnaast dient het zoet in de wijn opgevangen te worden door voldoende zuren, want zonder de spanning die deze geven, resteert slecht een platte zoete wijn zonder enig leven.

Het was daarom tamelijk verrassend om eind oktober een presentatie van Piemontese wijnen mee te maken met Moscato d’Asti DOCG als middenpunt. De flessen uit 2010 die nog niet zijn verkocht hebben inmiddels duidelijk de meeste fraîcheur verloren en zijn eigenlijk niet erg interessant meer. Dat hoeft ook niet, want de eerste flessen Moscato uit 2011 worden al over enkele weken op de markt gebracht. Maar waarom dan juist nu nog 2010 schenken is vreemd.


Maar goed, Archimedes Marketing 
organiseerde voor de Produttori Moscato d’Asti Associati op 26 oktober toch een proeverij onder de noemer Moscato d’Asti, Most of the Fun. In de Olofskapel van het Barbizon Palace te Amsterdam waren zo’n 20 Piemontese producenten aanwezig die hun Moscato’s en andere wijnen lieten proeven aan circa 150 gasten, voornamelijk mensen uit de horeca en handel.  

Hoewel de Moscato Most of the Fun hadden moeten geven, waren het vooral de rode wijnen die zich het beste presenteerden. De meest Moscato’s bleken te weinig fris om te imponeren en kwamen de belofte om plezier te geven niet na. Jammer, want een goede Moscato’s d’Asti is een glas om vrolijk van te worden en een ieder kan weten dat dit niet de juiste tijd is om dergelijke wijnen te presenteren.

De streek rond Asti is niet alleen ideaal voor Moscato, maar beschikt ook over enkele van de allerbeste wijngaarden voor prachtige Barbera’s. De allermooiste komen uit de subzone Nizza, daar waar de veelzijdigheid, complexiteit en klasse van de Barbera zo mooi tot hun recht komen. Het was dan ook geen toeval dat de wijnen van twee producenten uit deze streek tot de beste behoorden.

Een selectie:

L’Armangia
Een interessante reeks wijnen op een moderne leest geschoeid. De Chardonnay ‘Robi & Robi’ 2010 heeft behoorlijk wat hout, maar de wijn blijft in balans door voldoende fruit, een wijn met een stevig karakter die om eten vraagt. De Barbera d’Asti ‘Sopra Berruti’ vertegenwoordigt niet de top van het assortiment, maar was wel de wijn die me het meest beviel. De balans tussen hout, rijp fruit en mooie zuren is goed en de wijn is levendig, opwekkend en prima doordrinkbaar. De Barbera d’Asti Superiore ‘Nizza Vignali’ 2006 is krachtig, intens en prestigieus. Veel concentraat en lengte, maar van mij mag het houtgebruik wat minder. De stevige inbreng van barriques werpt als het ware drempels op die de doordrinkbaarheid beperken. Zonder twijfel goed, maar wel een wijn voor de liefhebbers van deze stijl.

Bocchino Giuseppe
Annalisa Bocchino staat momenteel aan het roer in dit familiebedrijf en vaart een koers met een goede mix van traditie en innovatieve impulsen. Naast fraaie barbera’s ook een meer dan correcte chardonnay en een prima moscato d’asti. Haar Barbera d’Asti ‘Arduino’ 2008 is jeugdig en onstuimig, maar met mooi rijp fruit en een uitgebalaceerd houtgebruik, de zuren zijn mooi geintegreerd en maken de wijn verteerbaar. De Barbera d’Asti Superiore, ‘Barbaric’ 2008 is niet zo barbaars als de naam wellicht doet vermoeden, hoewel hij krachtig is en alles behalve een alledaagse wijn. Mooi concentraat en stevig houtgebruik staan centraal; een juiste zuurgraad houdt de wijn in balans en drinkbaar; wel een wijn voor aan tafel.

Convento Cappuccini
PierLuigi Botto presenteerde enkele van zijn wijnen, waarvan het vatmonster van zijn Brachetto 2011 veelbelovend is; rijk aan zoet fruit met vooral veel kersensap, prima balans en mooie zuren. De Dolcetto d’Acqui 2010 is jeugdig, heerlijk doordrinkbaar en fruitrijk met veel impressies van rijpe, zwarte kersen. Steviger van structuur en ook wat complexer is de Barbera d’Asti 2010; sappig en vullend met een prima balans tussen zoet rijp fruit en een aangename frisse zuurgraad. De Albarossa 2008 bleek heel smaakvol, licht ontwikkeld, maar met volop fruit en spanning. De traditionele inbreng van (groot) hout is voorbeeldig, het heeft tannine afgerond en maakt de wijn toegankelijk en heel doordrinkbaar.

Sobrero
Naast hun Moscato d’Asti, ook de nodige wijnen uit de Langhe met een keurige, traditionele Barbera d’Alba ‘Villero’ 2009 en een prima Barolo ‘Ciabot Tanasio’ 2007. 
Deze laatste wijn een blend van nebbiolo druiven uit 3 verschillende percelen die voor een mooie samenstelling van rijp fruit, rijpe tannine en elegantie zorgen. Ook in deze wijn is de inbreng van hout aanwezig, maar ondergeschikt aan het fruit.

PS
Nog een tip aan de organisatie:
Hou volgende keer de volgorde van de tafels gelijk aan die in het proefboekje, dat scheelt een hoop zoeken en onnodige irritatie.

Importeurs:
Bocchino: http://www.zibibbo.nl/A second glass is usually quite harmless, as the alcohol content is only about 11 percent, a result of  prematurely stopped fermentation in order to maintain the sweetness.

Conditions that make a good Moscato are it’s freshness and the balance between sweetness and acidity. The most important thing is that a Moscato is drunk while fresh and youthful. After one year in bottle the wine looses it’s necessary freshness and that significantly reduces it’s characteristics and uncomplicated drinking pleasure. In addition, the sweetness in the wine is supposed to be picked up by sufficient acidity, because without the tension that this acidity brings, all that remains is a non-vibrant, flat sweet wine.

Therefor it was quite surprising to experience a presentation of Piedmontese wines, with Moscat d’Asti as the center of attention, at the end of october. The bottles from 2010 that haven’t been sold yet have clearly lost most af their freshness and are actually not really interesting any more. That’s okay, because the first bottles of the 2011 Moscato will be on the market in only a few weeks, but to show Moscato 2010 now is kind of strange.

Anyway, Archimedes Marketing  organised for the Produttori Moscato d’Asti Associati on October 26th, a tasting “Moscato d’Asti, Most of the Fun”. In the Olofs chapel, at the Barbizon Palace in Amsterdam, some 20 Piedmontese producers presented their wines to approximately 150 guests, mainly horeca-professionals.

Although the Moscato was supposed to give Most of the Fun, is were the mainly the red wines that presented themselves best. The majority of the Moscato’s weren’t fresh enough to impress and didn’t keep their promiss to pleasure. Too bad, because a good Moscato d’Asti is a happy glass and anyone could know that this is not the right time to present wines like these.

The area surrounding Asti isn’t only ideal for Moscato, but also features some of the best vineyards for wonderful Barbera’s.
The finest are found in the subzone Nizza, where the versatility, complexity and class of the Barbera rise to their full advantage. komen. It was no coincidence that soem of the best wine came from this area.
A selection:

L’Armangia
An interesting range of wines on a modern footing. The Chardonnay ‘Robi & Robi’ 2010 has quite a bit of wood, but the wine stays balanced by a sufficient amount of fruit, a wine with a strong character that asks for food. Their Barbera d’Asti ‘Sopra Berruti’ doesn’t represent the top of the range, but it happened to be the wine that I liked most. The balance between wood, ripe fruit and good acidity is correct and the wine is vibrant, lively and well drinkable. The Barbera d’Asti Superiore ‘Nizza Vignali’ 2006 is powerful, intense and prestigious. A lot of concentration en length, but a little less wood would be nice, as far as I’m concerned. The firm contribution of barriques raises barrières that limit the potability. Undoubtedly good, but definitely a wine for lovers of this style.
Bocchino Giuseppe
Annalisa Bocchino is currently at the helm of this family business and is sailing a course with a mixture of tradition and innovative impulses. Besides beautiful Barbera’s she also presented a more than correct Chardonnay and a fine Moscato d’Asti. Her Barbera d’Asti ‘Arduino’ 2008 is youthful and robust, but with ripe fruit and balanced use of wood, the acidity is integrated and makes the wine refreshing and digestible. The Barbera d’Asti Superiore, ‘Barbaric’ 2008 is less barbaric than the name suggests, even though he is powerful and everything but a easy, every day  wine. A firm concentration of fruit and serious influence of wood dominate the palate, a fine acidity keeps the wine fresh and balanced; nevertheless a wine to be drunk with food.

Convento Cappuccini
PierLuigi Botto presented some of his wines, including a barrelsample of his Brachetto 2011; promising with lot;s of sweet fruit flavours, lot’s of cherries, nice balance between sweet elements and acidity. The Dolcetto d’Acqui 2010 is youthful, vibrant and easy to drink with loads of juicy, ripe black cherries. More structured and complex is his Barbera d’Asti 2010; juicy and mouth filling with ripe fruit and a fresh acidity in perfect harmony. The Albarossa 2008 is tasteful, with some evolution in smell and taste, but still full of fruit and with the right amount of tension. The traditional use of large wooden casks is exemplary, softened the tannins and made the wine well balanced and lovely to drink.

Sobrero
Not only a Moscato d’Asti from this producer, but also several wines from the Langhe, like a decent, traditional Barbera d’Alba ‘Villero’ 2009 and a very good Barolo ‘Ciabot Tanasio’ 2007. 
This last wine is a blend of nebbiolo grapes from 3 different vineyards and offers a nice combination of ripe red fruit, sweet tannins and elegance. Wood is present but fruit dominates (like it should).

PS
A suggestion to the organisation
It would be nice if the order of the tables is the same as the order in de tastingbooklet. It prevents unnessary irritation.

Importers:
Bocchino: http://www.zibibbo.nl/

Spread the word

Plaats een reactie