Fred Nijhuis

Your favorite Dutch wine writer

NCS werkt graag samen met:

Wijn, nu en straks

Meningen over de ontwikkeling van de wijnwereld in Nederland.

Naast de ‘normale’ trends en andere ontwikkelingen, wordt ook de wijnwereld deze dagen, weken en maanden geconfronteerd met omstandigheden die niemand voor mogelijk hield. Aanpassen is belangrijker dan ooit, niet alleen voor ‘nu’, maar zeker voor ‘straks’, en dan niet alleen met betrekking tot de Covid-19 pandemie.

In alle vraagstukken over ‘Hoe nu verder?’ staan niet alleen consumenten centraal, maar ook diegenen die straks de consument gaan adviseren, begeleiden, bedienen en daarmee beïnvloeden. Wat doet de consument, waar wil hij naar toe, wat is er veranderd, wat is de rol van de huidige experts en hoe speelt de nieuwe generatie wijnprofessionals in op een nieuwe realiteit?

Daarom een drieluik over ‘Wijn, nu en straks…” met allereerst de meningen van ‘young professionals’. Woensdag 3 februari volgt de visie van de gevestigde orde en vrijdag 5 februari komen de wensen en verwachtingen aan de orde van diegenen die het uiteindelijk allemaal daadwerkelijk gaan bepalen:  de nieuwe generatie ‘gewone’, particuliere liefhebbers.

In eerste instantie benaderde ik niet alleen studenten van hotelscholen en jonge sommeliers, maar ook enkele leeftijdsgenoten die juist voor de handel hebben kozen. Geen bekende, oude, blanke, grijze mannen dus, maar een groep jonge, kleurrijke enthousiaste professionals die de toekomst gaan vormgeven. De groep ‘experts’ koos ik niet zelf, maar gaf maandag 1 februari een digitaal optreden op Horecava Limited. Via de jongste generatie uit mijn persoonlijke omgeving, werd tenslotte naar de mening van jonge particulieren gevraagd; jonge mannen en vrouwen met interesse in ‘een goed glas wijn’, erg interessant. Deze week komen ze allemaal aan bod in het drieluik: Wijn, nu en straks…

De ‘YOUNG PROFESSIONALS’

Verantwoord
Terugkijkend op 2020 en vooruitkijkend naar de toekomst, zien alle jonge professionals een wijnwereld die totaal is veranderd t.o.v. voorgaande jaren en beslist blijvende effecten zal hebben. Vluchtige trends zijn vaste waarden geworden met een speciale interesse in ‘verantwoorde’ wijnen, d.w.z. zonder alcohol en een natuurlijk en/of duurzaam karakter. Bio is ‘here to stay’, waarbij ‘vin natur’ alleen wordt genoemd in relatie tot Amsterdam en waarmee de bijzondere positie van onze hoofdstad nog maar eens wordt aangetoond. De toenemende aandacht voor mousserende wijnen is duidelijk zichtbaar en deze zal naar verwachting van onze jonge experts niet afnemen. Ook verwachten ze dat kwaliteit prevaleert boven kwantiteit, zeker in relatie tot de horeca.

Meer en beter
Verwacht wordt dat men meer voor wijnen blijft/gaat betalen, ook omdat ‘thuisbezorgen’ een vaste waarde lijkt te worden. Online bestellingen spelen hierbij een grote rol. De aandacht voor Nederlandse wijnen neemt toe, net als die voor wijnen uit minder bekende landen en regio’s, zeker als ze ook nog eens een ‘verantwoord’ te noemen zijn. Onder de landen met de meeste toekomst wordt niet alleen Nederland verschillende keren genoemd, maar zijn de respondenten ook overtuigd van de toekomst van wijnen uit Portugal, Chili, Zuid-Afrika en Australië. Uit de klassieke wijnlanden verwacht men veel van wijnregio’s als de Loire, de zuidelijke Rhone-streek, de Languedoc en onbekende districten uit o.a  Spanje. De hogere besteding zal primair in de thuissituatie merkbaar zijn, maar ook de horeca zal/kan profiteren van de toenemende interesse in kwaliteit en typiciteit. Thuis-drinkers zullen naar verwachting zonder problemen € 10,00 – € 20,00 voor een fles wijn willen betalen, tenminste diegenen die niet in het grootwinkelbedrijf kopen. In de horeca lijkt € 50,00 de prijs die volledig geaccepteerd is. De meeste wijnen zullen fruitrijk zijn, direct drinkbaar, weinig tot geen alcohol bevatten en ‘verantwoord geproduceerd’ zijn.

De consument
Een ieder is ervan overtuigd dat het uiteindelijk de consument is die de toekomst zal bepalen. De consument laat zich daarbij echter altijd beïnvloeden en influencers spelen hierbij een steeds belangrijkere rol. Social media en live streaming worden steeds belangrijk en de jonge professionals zien daar vooral nog veel mogelijkheden voor de horeca, die op dit vlak nog achterblijft. Social media en marketing zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, waarbij de grens tussen objectieve en betaalde berichtgeving jammer genoeg vaak onduidelijk is. Social- en soortgelijke media zijn ook belangrijk t.a.v. de verdere ontwikkeling van ‘thuisbezorgen’. Thuisbezorgen is een relatief nieuw fenomeen dat tot alle lagen van de bevolking is doorgedrongen en vooral van de groep jonge, succesvolle particulieren wordt verwacht dat ze vaker en meer gaan spenderen aan het thuis genieten van maaltijden en wijnen. Wijnen dienen zich dan duidelijk te onderscheiden, anders worden ‘reguliere’ wijnen  wel bij de super besteld.

Pers
Opmerkelijk genoeg hebben alle deelnemers aan deze enquête amper een beeld van- en mening over de pers. Qua nut en noodzaak wordt wel verwezen naar een taak als objectief platvorm met berichtgeving over ‘andere/bijzondere’ wijnen. Er is geen behoefte aan nóg meer publiciteit over bekende, commerciële producten.  

Handel
Over de handel zijn de deelnemers aan deze enquête het behoorlijk met elkaar eens. Ze voorspellen dat importeurs vooral de horeca gaan faciliteren en bedienen. Specialisme wordt steeds belangrijker en dan vooral gericht op wijnen waarmee de horeca zich kan onderscheiden. Grote assortimenten met algemene wijnen zijn niet de toekomst, zo voorspellen de ‘young professionals’ vrijwel unaniem. Ook zien ze een duidelijke taak voor importeurs t.a.v. het beschikbaar stellen van oudere jaargangen; voorraden bij restaurants worden steeds kleiner, terwijl de vraag blijft bestaan. Van detaillisten wordt verwacht dat ze zich zelfstandiger opstellen en meer inspelen op hun eigen klantenkring. Dan kan vooral door rechtstreeks zaken te doen met producenten, een beweging die mede door de behoefte aan uitbreiding van het verkoopnetwerk van producenten niet te stuiten lijkt. Rechtstreeks online zaken doen in de EU wordt steeds gemakkelijker en zullen de positie van traditionele importeurs duidelijk beïnvloeden. Particuliere liefhebbers kopen ‘gewone’ wijnen steeds meer online (of in de super), alleen voor bijzondere wijnen bezoeken ze de detailhandel.    

Horeca
Verwacht wordt dat de gast steeds kritischer wordt, meer bewust zal bezoeken, eten en drinken. Ze zullen naar verwachting meer geld uitgeven, maar dan wel voor producten die dat waard zijn, waaronder verantwoorde en onderscheidende wijnen. De beweging van kwantiteit naar kwaliteit is duidelijk zichtbaar en dat geldt zeer zeker voor verantwoord ondernemen. De vraag naar gezonde, eerlijke, duurzame producten zal allesbehalve afnemen, zo stellen alle respondenten. Voor iedereen staat de positie en invloed van de sommelier daarbij niet ter discussie. Deze wordt misschien wel belangrijker dan ooit, niet alleen m.b.t. de service naar de klant, maar ook zakelijk gezien. “De sommelier kan geld verdienen”, zo wordt opgemerkt. De sommelier heeft een voortrekkersrol in het promoten van nieuwe, andere wijnen, zeer zeker een nieuwe generatie wijnen met minder (of geen) alcohol, biologisch en duurzaam gemaakt en afkomstig uit onbekende wijnlanden en -regio’s. Ook wordt voorspeld dat alternatieven dranken steeds belangrijker worden, met een hoofdrol voor (alcoholvrije) fruitdranken, koffie en thee. De horeca dient daarvoor te (blijven) investeren in personeel, zo stellen de meeste van de geënquêteerden.

Educatie
Op het gebied van opleidingen bestaat er onder de deelnemers aan de enquête een duidelijk behoefte aan vernieuwing. Huidige opleidingen worden als verouderd aangemerkt, niet vernieuwend genoeg en te theoretisch. Klassieke onderwerpen zijn en blijven belangrijk, maar er dient meer aandacht te worden besteed aan nieuwe ontwikkelingen, landen, regio’s, druiven en wijnen.

Behoefte
Het is geen verrassing dat alle deelnemers uitkijken naar een toekomst waarin het weer mogelijk is om samen te leren en samen te reizen. De behoefte om weer samen te werken en samen te genieten is groot.

 

Met medewerking van en veel dank aan o.a.:
– Amit Singh
– Liz Barents
– Pim Hens
– Tham Cao
– Roos Hoorn

Deel 3

Meningen van de jongste generatie consumenten

Deel 4

Laatste deel over ontwikkelingen in de wijnwereld.